W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Czy funkcje, które można aktywować za pomocą gestu wielopunktowego, można też aktywować za pomocą dotyku jednopunktowego?

Dotyk jednopunktowy wymaga kontaktu z jednym miejscem na ekranie. Może to być dotknięcie palcem, kliknięcie, dwukrotne dotknięcie lub podwójne kliknięcie lub dłuższe przytrzymanie palcem oraz gesty oparte na ścieżce.

Gest wielopunktowy to gest wymagający wielu punktów kontaktu na ekranie (np. gest powiększenia wyświetlanej zawartości wykonany dwoma palcami), lub gest oparty na ruchu według schematu po ekranie (np. funkcja pozwalająca wykryć przemieszczanie się palca w lewo lub w prawo po ekranie w celu przejścia do następnego/poprzedniego elementu).

Wytyczne WCAG 2.1 - 2.5.1 Gesty dotykowe


Jak to sprawdzić?
  1. Znajdź na ekranie funkcjonalności, które wymagają wykonania gestów wielopunktowych (może to być opisane w samym interfejsie aplikacji albo w jej dokumentacji), na przykład konieczność użycia jednocześnie dwóch lub więcej palców albo przeprowadzenia palca po ścieżce);
  2. Sprawdź, czy istnieje alternatywny sposób wykonania działań za pomocą dotyku jednopunktowego takiego jak dotknięcie przycisku czy klawisza klawiatury.

Jeśli tak jest, wynik badania jest pozytywny.

{"register":{"columns":[]}}