W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Czy podczas nawigacji z wykorzystaniem technologii wspomagających nie ma pułapki klawiaturowej?

Informacje na temat użycia klawiatury można znaleźć w Poradniku w rozdziale Obsługa klawiaturą w aplikacjach mobilnych

Pułapka klawiaturowa – uwięzienie aktywnego fokusa. To sytuacja, w której do danego elementu można dotrzeć za pomocą klawiatury, ale nie można go za pomocą klawiatury opuścić.

Dla każdego elementu, który otrzymuje fokus podczas nawigacji klawiaturą, sprawdź:

  • czy można przejść na poprzedni lub następny element;

  • lub
  • czy istnieje informacja o mechanizmie, którego należy użyć, aby przenieść fokus na poprzedni lub następny element.

Uwaga! Niektóre złożone elementy, często zarządzane przez system operacyjny, mogą być obsługiwane zoptymalizowanymi metodami nawigacji, które najczęściej używają strzałek do przejścia z jednej aktywnej części danego elementu do drugiej.

W takich przypadkach ogranicz test pułapki klawiaturowej do sprawdzenia, czy możliwe jest dojście fokusem do takiego elementu i wyjście z niego. Nie badaj funkcjonowania samego elementu.

Wytyczne WCAG 2.1 - 2.1.1 Klawiatura, 2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę


Jak to sprawdzić?
  1. Podłącz klawiaturę i ustaw odpowiednie opcje korzystania z klawiatury zewnętrznej;
  2. Przejdź po kolejnych elementach na ekranie odpowiednimi klawiszami (Jeśli używasz systemu iOS: domyślnie będą to klawisze TAB oraz strzałki Jeśli używasz systemu Android: będą to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zostały przypisane w Switch Access do parametrów Dalej oraz Wstecz);
  3. Sprawdź:
    • czy z każdego miejsca możliwe jest przejście na poprzedni i następny element aktywny;
    • lub czy element posiadający w danym momencie fokus umożliwia inne niż standardowe skorzystanie z klawiatury (np. skrót klawiszowy), by przejść do kolejnego lub poprzedniego elementu;

Jeśli tak jest, wynik badania jest pozytywny.

{"register":{"columns":[]}}