W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności strony Analizy Dostępności Aplikacji Mobilnych (ADAM)

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej a11y.mc.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-07-01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-07

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-07

Data ostatniego przeglądy deklaracji: 2023-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do Wydziału Dostępności Cyfrowej – mailowo dostepnosc.cyfrowa@cyfra.gov.pl lub telefonicznie +48 22 245 54 50.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować:

 • pisemnie pocztą na adres: Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa bądź bezpośrednio w biurze podawczym.
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@cyfra.gov.pl .
 • poprzez system ePUAP - adres skrytki na ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP
 • faksem pod nr +48 22 829 48 50.
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • wejście główne A - jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku i osób niewidomych lub słabowidzących,
 • wejście B - nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - istnieje możliwość doraźnego skorzystania z przenośnej platformy obsługiwanej przez pracowników ochrony.

Do budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed wejściem głównym A znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Królewska 02, 03, 04, 08.

Dojazd tramwajem: przystanek Królewska

Dojazd metrem: przystanek Metro Świętokrzyska.

W budynku Ministerstwa Cyfryzacji przy ul. Królewskiej 27 zamontowany został system TOTUPOINT ułatwiający dostęp osobom niewidomym i słabowidzącym.

System składa się z:

 • zamontowanych na budynku (nad drzwiami wejściowymi) znaczników, które emitują komunikat głosowy dostępny dla osób korzystających z systemu, zawierający informacje niezbędne dla osoby odwiedzającej: opis wejścia do budynku, lokalizacja recepcji, okienka pocztowego;
 • aplikacji mobilnej - kiedy osoba korzystająca z aplikacji zbliża się do konkretnego miejsca, znacznik informuje ją sygnałem dźwiękowym o dotarciu na miejsce. Aplikacja daje także możliwość zapoznania się z informacją tekstową udostępnianą przez znacznik. Aplikacja jest bezpłatna - do pobrania w Google play lub App store.

Przy wejściu głównym A jest podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie, przystosowane do przejazdu wózka. W holu głównym znajduje się recepcja budynku i posterunek ochrony - możliwość udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

W budynku w holu A znajduje się winda dostosowana do wjazdu wózków, pozwalająca osobom z niepełnosprawnością ruchową na dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Korytarz łączący wejście A z wejsciem B jest niedostępny dla osób porusząjacych się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do budynku, hol główny i klatki schodowe zostały specjalnie oznakowane w celu ułatwienia poruszania się osobom słabowidzącym.

Ponadto w holu głównym A znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z niepełnosprawnością ruchową - poruszającym się na wózkach dostęp do sal konferencyjnych, szatni, pomieszczenia socjalnego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się na każdym piętrze budynku.

Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku przy ul. Królewskiej 27 obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji osobiście.

Na stronie głównej Ministerstwa Cyfryzacji jest link do połączenia z tłumaczem polskiego języka migowego (PJM). Usługa działa od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji posiada aplikacje mobilne:

{"register":{"columns":[]}}
{"register":{"columns":[]}}